Onze dienstverlening richt zich op cliënten in het midden- en kleinbedrijf. Elke branche heeft zijn eigen specifieke kennis nodig. Van Soest Accountants heeft o.a ervaring  met de volgende branches:


Bouw en industrie

Diverse bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van bouw- en industrie zijn cliënt van ons kantoor. Deze cliënten zijn op diverse manieren actief binnen het werkgebied van bouw- en industrie. Diverse ZZP-ers zijn cliënt van ons kantoor maar ook ondernemers met enkele tientallen werknemers.

Ondernemers hebben vaak frisse ideeën over de ontwikkelingen en  de bedrijfsvoering binnen hun onderneming. Wij denken graag mee.

Medisch

Op medisch terrein zijn veel mensen werkzaam. Onder hen bevinden zich ook diverse ondernemers die cliënt zijn van ons kantoor. Het grootste deel van de aandacht van deze cliënten zal zich richten op hun medische vakgebied. Bij het ondernemersdeel van de medische praktijk van de cliënt willen wij graag ondersteuning geven.

Bij onze contacten met de cliënt praten we over de specifieke bijzonderheden die van toepassing zijn voor tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen of andere specialismen.

Detailhandel en Groothandel

Nederland is van oudsher bekend om de handel. De handel kan plaats vinden in de winkel om de hoek maar ook over de hele wereld.

Onze cliënten vormen hierin geen uitzondering en we vinden beide soorten handel terug in de activiteiten van onze cliënten.

Het is altijd weer een uitdaging om met de cliënt mee te denken over de nieuwe (on)mogelijkheden van de handel binnen de onderneming.

Vrije beroepen

Vrije beroepen is een verzamelnaam voor heel veel verschillende beroepen en activiteiten. Het is altijd weer verrassend met welke activiteiten een cliënt een onderneming wil opzetten. Steeds zullen we proberen om rekening houdend met de bijzonderheden van de ondernemer en de onderneming onze werkzaamheden uit te voeren.

Agrarisch

Lexmond ligt in de Vijfheerenlanden, van oudsher een agrarisch gebied. Agrarische ondernemers vinden dan ook al jaren hun weg naar ons kantoor.