Hier is al veel over te doen geweest. Veel is al duidelijker geworden door de rechtspraak die er is geweest maar er is toch ook nog veel onduidelijk. Denk onder andere aan de fiscale gevolgen bij een verlies op een onzakelijke lening en dan specifiek in de sfeer van het ter beschikking stellen van vermogen aan de eigen B.V.

Wanneer is onder meer sprake van een onzakelijke lening?

Volgens de rechter is daarvan sprake als een onafhankelijke derden niet onder dezelfde condities een soortgelijke lening aan de B.V. zou hebben verstrekt.  Dan is de lening onzakelijk!
Zou echter alleen de rente niet overeenstemmen met de condities van een derde dan kan bezien worden tegen welk rente percentage er wel van een zakelijke lening sprake zou zijn. De lening kan dan verzakelijkt worden. Let op echter, dat de rente niet zodanig hoog wordt vast gesteld dat feitelijk sprake is van een winstdeling. Want ook dan wordt de lening als onzakelijk aangemerkt.

Lees verder...