Als belastingplichtige ben je verplicht je administratie te bewaren. Dat geld zowel voor de prive persoon als voor de ondernemer. Hierna wordt kort ingegaan op wat de ondernemer moet  bewaren.

Je moet alles waarmee uiteindelijk de aangiften BTW, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tot stand zijn gekomen bewaren. Denk aan de facturen, de debiteuren- en crediteurenadministratie, bonnetjes, loonadministratie, grootboeken, voorraadadministratie etc.

Je moet e.e.a. bewaren in de vorm waarin je het ontvangen hebt. Dus zowel papier als digitaal. Tevens moet je ervoor zorgen dat de programmatuur waarin de administratie is opgemaakt toegankelijk blijft ook als overgestapt is op een ander programma. Je kunt overigens hierover en over alles digital bewaren wel afspraken maken met de belastingdienst. Die stelt dan specifieke voorwaarden.

Lees verder...