De cliënten van de accountancy afdeling komen onder meer uit de volgende sectoren:

midden- en kleinbedrijf
bouw en industrie
vrije beroepen
groothandel
medische sector
agrarische sector

Tot onze klantenkring behoren ongeveer 500 grotere en kleinere bedrijven uit de hiervoor genoemde sectoren.

 

Uw betrouwbare partner bij al uw zakelijke beslissingen

 

Salarisverwerking

Een belangrijke afdeling is de afdeling salarisverwerking. Voor circa 120 werkgevers doen wij de maandelijkse salarisverwerking van in totaal meer dan 1000 werknemers. Hierbij houden wij voor onze dienstverlening rekening met de wensen van de cliënten.

Vakbekwaamheid

Ons kantoor is aangesloten bij de NBA. De NBA kent een verplichte educatie (bij- en nascholing) voor haar leden, zodat op deze manier de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Werkwijze

Er wordt naar gestreefd dat iedere relatie zijn eigen "vaste" medewerker/relatiebeheerder krijgt toegewezen, hetgeen zorgt voor korte lijnen. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de medewerkers, zodat meerdere medewerkers op hoofdlijnen op de hoogte zijn van de gegevens met betrekking tot de relatie.

 

Netwerk

Wij onderhouden goede en intensieve contacten met een netwerk van notarissen, bankiers, juristen en andere externe deskundigen, zodat wij in staat zijn een compleet dienstenpakket aan te bieden.

Automatisering

Bijna al onze werkzaamheden worden geautomatiseerd uitgevoerd. Een groot deel van de administraties wordt verwerkt via software van Unit4. Ook andere werkzaamheden binnen ons kantoor worden uitgevoerd met software van Unit4 hetgeen efficiënt werkt.

 

Speciale aandacht voor starters

Als startende ondernemer wordt u geconfronteerd met veel vragen. Welke rechtsvorm moet ik kiezen, voor welke subsidies en andere ondernemersfaciliteiten kan ik in aanmerking komen? Hoe regel ik de financiering?

Het is belangrijk om tijdig duidelijkheid te krijgen op deze punten. Dat kan met de heldere adviezen van Van Soest Accountants en Belastingadviseurs! Wij kunnen u helpen bij het opstellen en beoordelen van het ondernemingsplan en het begeleiden bij het aanvragen van een bedrijfskrediet,

Kortom

Een goede gesprekspartner voor uw eerste stappen in ondernemersland. Voor deze werkzaamheden voor startende ondernemers hanteren wij een zogenaamd starterstarief. Voor de startende ondernemer die besluit om cliënt van ons kantoor te worden is het eerste gesprek van 1 uur gratis. Verder ontvangt de startende ondernemer over de nota van onze werkzaamheden voor het eerste jaar een korting van 10%.

Meer informatie voor (startende) ondernemers is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel.